Projekt "Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture”

U proteklom periodu održana su predavanja i nabavljena je IT oprema za Tehnološki park Posušje u sklopu projekta “UNAPREĐENJE INSTITUCIJSKE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE” koji provodi JU Razvojna agencija ŽZH HERAG, a financira Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta. Korisnici naših usluga su imali priliku upoznati se sa temama “Digitalizacija” i “Poduzetništvo”, a naša učionica dobila je nova stolna računala na kojima će se održavati planirane obuke.

Zahvaljujemo i ovim putem HERAG-u i Federalnom ministarstvu razvoja poduzetništva i obrta na kontinuiranoj potpori koju nam pružaju u radu.