Ciljevi fondacije

 

Kao glavne ciljeve Fondacije "Tehnološki park" navodimo

 

 • Podrška tehnološkom razvoju gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj u svim njegovim nazočnim djelatnostima i granama, u cilju povećanja životnog standarda žitelja Županije Zapadnohercegovačke i šire, te svih oblika ekološki prihvatljivog proizvodnog gospodarstva;
 • Podrška što šire primjene CNC tehnologija u poduzećima;
 • Podrška razvoja i uvođenja u praksu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačkesvih novih informatičkih i komunikacijskih tehnologija;
 • Podrška razvoja početničkog poduzetništva i poduzetništva žena;
 • Podrška razvoja srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovnog sustava prilagođenog potrebama tržišta rada uključujući i podršku dualnom strukovnom obrazovanju;
 • Uspostava i stavljanje u funkciju financijskih instrumenata podrške razvoja poduzetništva kao što je  kreditno jamstveni fond;
 • Podrška razvoju novih samoodrživih energetskih sustava;
 • Podrška razvoju svih oblika tehničke kulture;
 • Podrška razvoja novih eko prihvatljivih grana industrije u Županiji Zapadnohercegovačkoj kao što je proizvodnja za autoindustriju;
 • Podrška investicijama u gospodarstvo Županije Zapadnohercegovačke i šire;
 • Podrška razvoja obnovljivih izvora energije;
 • Podrška školovanja učenika i studenata, stipendijama i drugim oblicima financijske podrške školovanju.

 

 

Djelatnosti fondacije

 • Suradnja sa svim sveučilištima i visokoškolskim ustanovama i organizacijama na unaprjeđenju suradnje u cilju podrške tehnološkom, inovacijskom i svakom drugom gospodarskom razvoju;
 • Suradnja s razvojnim agencijama, razvojnim ustanovama i svim institucijama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (HERAG)  i  svih drugih razina vlasti u FBiH i u BiH;
 • Suradnja s nevladinim organizacijama  iz BiH i iz inozemstva u cilju realizacije ciljevaFondacije, suradnja sa lokalnim akcijskim grupama u BiH i izvan BiH;
 • Suradnja s dijasporom;
 • Prekogranična projektna suradnja sa subjektima iz zemalja okruženja BiH iz EU i svih ostalih inozemnih poslovnih i pravnih subjekata, a pogotovo suradnja sa razvojnim institucijama te razvojnim  subjektima i institucijama  iz Republike Hrvatske;
 • Suradnja s općinama Posušje, Grude i Ljubuški, te gradom Široki Brijeg na pripremi i realizaciji projekata iz Strategija razvoja i drugih sektorskih razvojnih i planskih dokumenata;
 • Suradnja s javnim poduzećima i javnim ustanovama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke;
 • Upravljanje CNC strojevima i ostalom opremom koje JU Razvojna agencija ŽZH HERAG i općina Posušje stave na raspolaganjeTehnološkom parku Posušje u skladu sa Odlukom o osnivanju, a s ciljem podrške razvoja sektora metala i plastike u Županiji Zapadnohercegovačkoj i šire;
 • Rad na tehničkom i tehnološkom proširenju Tehnološkog parka Posušje, nabavkom novih strojeva i opreme, te stručnom kadrovskom osnaživanju;

 

Are You Looking For A New Project?